Sikkerhedsvejledning
for skoler og institutioner

Sikkerhedsvejledning for medfølgende personale i forbindelse med skoler og institutioners besøg i offentlig åbningstid i Køge Svømmeland. 

 

Denne vejledning gælder ikke for institutioner og skolers leje af undervisningsområder, hvor sikkerhedsansvaret fuldt ud påhviler det medfølgende pædagogiske personale.

Vejledningen her retter sig mod besøg i offentlig åbningstid, hvor man har købt institutionsbilletter, og hvor elever og børn blandes med øvrige offentlige gæster.  

 

Der er altid livreddere tilstede i Køge Svømmelands offentlige åbningstid, men dette er ikke ensbetydende med at farlige situationer ikke kan opstå og udvikle sig dramatisk.

 

Hvis man dog som medfølgende personale er opmærksomme på følgende punkter, så vil disse tilfælde blive minimeret i antal:

 • Husk, at livreddere ikke kan se alt hvad der foregår. En del ulykkestilfælde i danske svømmebade opdages af øvrige badende gæster, som alarmerer livredderpersonalet.
 • Det er lærernes og pædagogernes ansvar at forebygge og forudse eventuelle farlige situationer, på baggrund af kendskab til børnenes motorik og svømmefærdigheder.
 • Livredderpersonalet vil i visse tilfælde komme med gode råd under besøget i Køge Svømmeland for at rådgive om ulykkesforebyggelse.
 • Man bør være et fornuftigt antal medfølgende voksne i bassinområdet(mindst to). Se nedenstående tabel.
 • Hvis man er usikker på børnenes svømmefærdigheder, så bør børnene indledningsvist bade på lavt vand og helst med armvinger på.
 • De voksne bør danne sig et indtryk af hvor dybe bassinerne er inden børnene går i vandet. Bemærk, at morskabsbassinet har en let skrånende bund fra 0 – 1,2 meters dybde.
 • Ingen børn under 9 år eller børn, der ikke er gode svømmere, bør bade i et bassin uden pædagogisk opsyn. Dvs. at der bør være medfølgende voksne nok, til at kunne være tilstede ved de bassiner, som disse børn bader i.
 • Lærere og pædagoger skal altså især være opmærksomme på børn med dårlige svømmefærdigheder og børn under 9 år.
 • Man bør kun lade dygtige svømmere bade i springbassinet og 25 m. bassinet.
 • De voksne bør sprede sig strategisk i bassinområdet, hvor børnene bader, og det kan være en god idé, at enkelte voksne bader med i bassinerne, samtidig med at de er årvågne.
 • Søg gerne råd og vejledning hos det vagthavende personale.

 

Vejledende minimum af medfølgende voksne

Antal børn

Gennem-
snitsalder

3-5

6-8

9-11

12-15

16-20

21-25

26-30

30+

6 år

2

3

3

4

4

5

5

6

7 år

2

3

3

4

4

5

5

6

8 år

2

2

3

3

4

4

5

5

9 år *)

2

2

3

3

3

4

4

5

10 år *)

2

2

2

3

3

3

4

4

11 år *)

1

2

2

2

3

3

3

4

12 år *)

1

2

2

2

2

2

3

4

13 år *)

1

1

2

2

2

2

3

3

14 år*)

1

1

2

2

2

2

2

3

Man bør være 1-2 voksne yderligere, hvis der er en eller flere børn over 9 år som ikke kan svømme