Købsbetingelser

- for Køge Svømmeland og Borup Varmtvandssal

 

Indhold:

  • *  Enkeltbilletter
    *  5- eller 10-turskort
  • *  Periodekort
    *  Foreningsadgangskort
    *  Varekøb (produkter)

 
Køge Svømmeland og vores underleverandører bestræber sig på at give vores gæster den hurtigste og mest professionelle service, men kan ikke garantere, at tjenesterne leveres uden fejl eller uden afbrydelse. Vi påtager os ikke ansvar for konsekvenser af systemnedbrud. Medbring altid billet eller adgangskort i anlægget, idet billetkontrol under besøget kan forventes (man må gerne opbevare sin billet i taske/ garderobeskab).  Billetkontrol vil også omfatte om børne-, ungdoms-, studie- og pensionistbillet er retmæssigt købt, hvilket gælder for alle nedenstående billettyper.

 

Særligt vedrørende enkeltbilletter:

Enkeltbillet købt i automat eller ved reception er kun gyldig hele den pågældende købsdag. Enkeltbillet købt i webshop er gyldig på hele brugsdagen, men disse enkeltbilletter har dog en påtrykt udløbsdato.


Særligt vedrørende 5- og 10-turskort:
Hvert klip på kortet giver adgang på en hel åbningsdag for en person indenfor et helt år efter købsdatoen. 5- og 10-turskort kan også købes som henholdsvis 5 eller 10 enkelte ture (billetter) med udløbsdato et år efter køb.
Udløbsdato er trykt på kortet. Udløbne kort med ubrugte ture tages ikke retur, men kan ombyttes til erstatningsbilletter mod betaling af et administrationsgebyr. Erstatningsbilletter er som udgangspunkt gyldige i 6 mdr. og kan ikke ombyttes påny.

 

Særligt vedr. periodekort (1-, 3-, 6- eller 12-månederskort):

Periodekort der er taget i brug tages ikke retur, men et periodekort kan sættes i bero ved aflevering i vores reception i Køge Svømmeland. Berostillelse skal dog vare i minimum 4 uger. Når et periodekort skal genaktiveres, kræver dette personligt fremmøde i Køge Svømmeland og betaling af et administrationsgebyr.

 

Særligt vedr. foreningsadgangskort

Foreningskort til medlemmer og evt. ledsagere udstedes kun på bagrund af bestilling fra foreningen. Medlemmer skal derfor rette henvendelse til sin forening i tilfælde af ønsker om nyt kort, ændringer på kort eller lignende. Vilkår for brug af faciliteterne er trykt på de elektroniske foreningsadgangskort.

 

Særligt vedr. varekøb (produkter)

Køge Svømmeland ombytter som udgangspunkt ikke købte varer til penge. Køge Svømmeland ombytter dog til en anden eller tilsvarende vare, hvis købet er gjort inden for de seneste 30 dage og kvittering kan fremvises. Ydermere kræves det at emballagen er ubrudt, og at varen er som ny.  

 

Øvrige generelle betingelser:

Kunden anerkender ved køb, at rettigheder og forpligtelser, især ved bestilling af billetter og/eller ved brug af andre tjenester, der tilbydes på webshop, billetautomat eller ved vores reception, udelukkende består mellem Køge Svømmeland og kunden. For reklamationer og krav af enhver art i forbindelse med arrangementer, skal kunden kontakte Køge Svømmeland direkte. Billetter kontrolleres elektronisk ved adgang til faciliteterne. Vi forbeholder os ret til at kontrollere gyldighed og om billetindehaveren er den oprindelige køber. Videresalg til tredjemand er kun tilladt med Køge Svømmelands skriftlige samtykke. Billetter skal beskyttes mod fugt, snavs, mekaniske eller optiske skader samt andre skader. QR-koden skal være maskinlæsbar - husk tilstrækkeligt med lys på en mobliskærm. Beskadigede billetter erstattes ikke. Kopiering, ændring eller manipulation med billetter osv. er ikke tilladt. Billetter, der er manipuleret på denne eller anden måde, er ikke gyldige og opfattes som dokumentfalsk. Billetter, der er købt via uautoriseret videresalg, mister deres gyldighed. I tilfælde af mistanke forbeholdes retten til at blokere pågældende billetter uden refusion. Billetten skal opbevares indtil afslutningen af ​​besøget i faciliteterne og skal præsenteres på anmodning. Instruktionerne fra personalet skal følges. I tilfælde af overtrædelse af ordensregler, personalets påbud eller ved bortvisning mistes retten til at kræve erstatning. Hvis et arrangement eller en undervisningssession udsættes, forbliver billetterne gyldige. I tilfælde af akutte påkrævede ændringer i faciliteterne eller ved delvis lukning af faciliteter er refusion udelukket. I sådanne tilfælde kan kompensation (erstatningsbilletter) evt. komme på tale og kræver, at man kontakter Køge Svømmeland via email.

PRIVATLIV

Køge Svømmelands privatlivspolitik ses på https://svoemmeland.dk/privatlivspolitik
Som køber anerkender man at kende vores Privatlivspolitik. 

 

Revideret 24-11-2023 af Per Mortensen
19.05.2024>
Aktiviteter:
<
>
16.30-18.30
Babybassin optaget af SmåbørnsSvøm
09.15-09.55
Vandgymnastik
07.00-07.40
Vandgymnastik
09.15-09.55
Vandgymnastik
10.10-10.35
Saunagus Morgen
11.30-14.00
Babybassin optaget af BabySvøm
16.30-18.30
Babybassin optaget af SmåbørnsSvøm
09.15-09.55
Vandgymnastik
12.30-14.00
Babybassin optaget af BabySvøm
17.20-17.45
Saunagus Aften
17.30-18.10
AquaTabata
18.20-18.45
Saunagus Aften
19.20-19.45
Saunagus Aften
08.10-08.35
Saunagus Morgen
09.15-09.55
Vandgymnastik
15.30-16.30
Babybassin optaget af BabySvøm
09.15-09.55
Vandgymnastik
10.10-10.35
Saunagus Morgen
10.30-13.30
Babybassin optaget af BabySvøm
16.30-18.30
Babybassin optaget af SmåbørnsSvøm
18.00-18.25
Saunagus Aften
08.30-13.30
Skole OL i 25 m bassin
08.30-13.30
Skole OL i 25 m bassin
10.10-10.35
Saunagus Morgen
11.30-14.00
Babybassin optaget af BabySvøm
16.30-18.30
Babybassin optaget af SmåbørnsSvøm
09.15-09.55
Vandgymnastik
12.30-14.00
Babybassin optaget af BabySvøm
17.20-17.45
Saunagus Aften
17.30-18.10
AquaTabata
18.20-18.45
Saunagus Aften
19.20-19.45
Saunagus Aften
08.10-08.35
Saunagus Morgen
09.15-09.55
Vandgymnastik
15.30-16.30
Babybassin optaget af BabySvøm
09.15-09.55
Vandgymnastik
09.15-09.55
Vandgymnastik
09.15-09.55
Vandgymnastik
09.15-09.55
Vandgymnastik
09.15-09.55
Vandgymnastik
09.15-09.55
Vandgymnastik
09.15-09.55
Vandgymnastik
09.15-09.55
Vandgymnastik
09.15-09.55
Vandgymnastik
09.15-09.55
Vandgymnastik
09.15-09.55
Vandgymnastik
09.15-09.55
Vandgymnastik
09.15-09.55
Vandgymnastik
09.15-09.55
Vandgymnastik
09.15-09.55
Vandgymnastik
09.15-09.55
Vandgymnastik
09.15-09.55
Vandgymnastik
09.15-09.55
Vandgymnastik
09.15-09.55
Vandgymnastik
09.15-09.55
Vandgymnastik
09.15-09.55
Vandgymnastik
09.15-09.55
Vandgymnastik
09.15-09.55
Vandgymnastik
09.15-09.55
Vandgymnastik
09.15-09.55
Vandgymnastik
09.15-09.55
Vandgymnastik
09.15-09.55
Vandgymnastik
09.15-09.55
Vandgymnastik
09.15-09.55
Vandgymnastik
09.15-09.55
Vandgymnastik
09.15-09.55
Vandgymnastik
09.15-09.55
Vandgymnastik
09.15-09.55
Vandgymnastik
09.15-09.55
Vandgymnastik
09.15-09.55
Vandgymnastik
09.15-09.55
Vandgymnastik
09.15-09.55
Vandgymnastik
09.15-09.55
Vandgymnastik
09.15-09.55
Vandgymnastik
09.15-09.55
Vandgymnastik
09.15-09.55
Vandgymnastik
07.00-07.40
Vandgymnastik
09.15-09.55
Vandgymnastik
09.15-09.55
Vandgymnastik
09.15-09.55
Vandgymnastik
09.15-09.55
Vandgymnastik
09.15-09.55
Vandgymnastik
07.00-07.40
Vandgymnastik
09.15-09.55
Vandgymnastik
09.15-09.55
Vandgymnastik
09.15-09.55
Vandgymnastik
09.15-09.55
Vandgymnastik
09.15-09.55
Vandgymnastik
07.00-07.40
Vandgymnastik
09.15-09.55
Vandgymnastik
09.15-09.55
Vandgymnastik
09.15-09.55
Vandgymnastik
09.15-09.55
Vandgymnastik
09.15-09.55
Vandgymnastik
07.00-07.40
Vandgymnastik
09.15-09.55
Vandgymnastik
09.15-09.55
Vandgymnastik
09.15-09.55
Vandgymnastik
09.15-09.55
Vandgymnastik
09.15-09.55
Vandgymnastik
07.00-07.40
Vandgymnastik
09.15-09.55
Vandgymnastik
09.15-09.55
Vandgymnastik
09.15-09.55
Vandgymnastik
09.15-09.55
Vandgymnastik
09.15-09.55
Vandgymnastik
07.00-07.40
Vandgymnastik
09.15-09.55
Vandgymnastik
09.15-09.55
Vandgymnastik
09.15-09.55
Vandgymnastik
09.15-09.55
Vandgymnastik
07.00-07.40
Vandgymnastik
09.15-09.55
Vandgymnastik
09.15-09.55
Vandgymnastik
09.15-09.55
Vandgymnastik
09.15-09.55
Vandgymnastik
07.00-07.40
Vandgymnastik
09.15-09.55
Vandgymnastik
09.15-09.55
Vandgymnastik
09.15-09.55
Vandgymnastik
09.15-09.55
Vandgymnastik
09.15-09.55
Vandgymnastik
07.00-07.40
Vandgymnastik
09.15-09.55
Vandgymnastik
09.15-09.55
Vandgymnastik
09.15-09.55
Vandgymnastik
09.15-09.55
Vandgymnastik
09.15-09.55
Vandgymnastik
07.00-07.40
Vandgymnastik
09.15-09.55
Vandgymnastik
09.15-09.55
Vandgymnastik
09.15-09.55
Vandgymnastik
09.15-09.55
Vandgymnastik
09.15-09.55
Vandgymnastik
07.00-07.40
Vandgymnastik
09.15-09.55
Vandgymnastik
09.15-09.55
Vandgymnastik
09.15-09.55
Vandgymnastik
09.15-09.55
Vandgymnastik
09.15-09.55
Vandgymnastik
07.00-07.40
Vandgymnastik
09.15-09.55
Vandgymnastik
09.15-09.55
Vandgymnastik
09.15-09.55
Vandgymnastik
09.15-09.55
Vandgymnastik
09.15-09.55
Vandgymnastik
07.00-07.40
Vandgymnastik
09.15-09.55
Vandgymnastik
09.15-09.55
Vandgymnastik
09.15-09.55
Vandgymnastik
09.15-09.55
Vandgymnastik
09.15-09.55
Vandgymnastik
07.00-07.40
Vandgymnastik
09.15-09.55
Vandgymnastik
09.15-09.55
Vandgymnastik
09.15-09.55
Vandgymnastik
09.15-09.55
Vandgymnastik
09.15-09.55
Vandgymnastik
07.00-07.40
Vandgymnastik
09.15-09.55
Vandgymnastik
09.15-09.55
Vandgymnastik
09.15-09.55
Vandgymnastik
09.15-09.55
Vandgymnastik
09.15-09.55
Vandgymnastik
07.00-07.40
Vandgymnastik
09.15-09.55
Vandgymnastik
09.15-09.55
Vandgymnastik
09.15-09.55
Vandgymnastik
09.15-09.55
Vandgymnastik
Der er ingen aktiviteter denne dag
Se aktivitetskalender >